Viltspår* 2008-02-12 Gk Anlagsprov i viltspår. SÖTK, Malmköping. Domare: Ola Lagerbäck.
Allmänt omdöme: "En ung hund som har tydlig spårförmåga och bra anlag. Han har dock lite lätt att tappa      koncentrationen på spårarbetet. Har ser lovande ut för framtida spår".

* 2008-09-14 1:a Pris i ÖKL, ordinarie/fast viltspårsprov. SSRK/Östra, Nävekvarn. Domare: Gunnar Gustavsson.
Allmänt omdöme: "En lovande hund".

* 2008-10-03 1:a Pris i ÖKL, rörligt viltspårsprov. SÖTK, Malmköping. Domare: Ola Lagerbädk.
Allmänt omdöme: "Ett mycket samspelt ekipage dock med en lite orutinerad hund som har lite bråttom i vinkel 1".

*2008-10-19 1:a Pris i ÖKL, rörligt viltspårsprov. SÖTK, Malmköping. Domare: Ola Lagerbäck.
Allmänt omdöme: "En hund som vet vad han skall göra och gör det också!"

*** Efter det lyckade viltspårsprovet kan Wiktor titulera sig SVCh Waterfreak´s Qurious Qind***

*2009-06-14 1:a Pris i ÖKL, ordinarie/fast viltspårsprov. Svenska Schwisshundsklubben, Söderköping. Domare: Leena Elg.
Allmänt omdöme: "En duktig spårhund som bitvis har intresse av annat men löser uppgiften bra!"

* 2009-09-20 1:a Pris och NVCh, fast Blodsporsprove, Löten, Hedmarks Dachhundsklubb, Norge. Domare: Anita A Lövien, NKK.
Dommers kommentarer: "Wiktor med sin förare tar sig an spåret och följer detta i ett mycket gott tempo. I en varierad terräng utredes ett tapt mycket gott i samarbete med föraren. Ett mycket gott ekipage som finner spårslutet efter 35 minuter. Lykke till vidare!"

***Efter utställningsmeriter kan Wiktor den 25 oktorber även titulera sig SE VCH NO VCH Waterfreak´s Qurious Qind***